Vítězové soutěže o 3 balíčky z kolekce Follow The Rabbit a výrobky značky Mixit jsou:

Soutěž o 3 balíčky z kolekce Follow The Rabbit a výrobky značky Mixit

Chcete vyhrát naši velikonoční nadílku? Stačí se podívat na facebook stránky značky LOVI https://www.facebook.com/slaskouLOVI/, kde soutěž probíhá. Splníte pár základních úkolů, vložíte komentář a výhra může být vaše! Soutěž probíhá do úterý 27. března 2018 do půlnoci. Přejeme hodně štěstí!

Pravidla soutěže „Velikonoční Easter Pack Follow The Rabbit“

1. Pořadatelem soutěže je MALEWO Havířov s.r.o., se sídlem v Šenově, ulice Těšínská 445, PSČ: 739 34, IČ 25380257, zapsaná v Krajském soudě v Ostravě, odd. C vložka 16818 (dále jen “pořadatel“).

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí
na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 25.3.2018 do 27.3.2018 do půlnoci (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage „LOVI – Krmení s láskou“ na adrese https://www.facebook.com/slaskoulovi. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře, označením facebook stránky LOVI – Krmení s láskou formou „like“ a označením soutěžního příspěvku formou „like“.

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní post, ve kterém uvedou, zda chtějí vyhrát balíček pro holčičku (růžový) nebo chlapečka (modrý) a věku miminka. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsán v českém jazyce a musí být v originálním komentáři od soutěžícího.

6. Náhodně budou vybráni 3 výherci, kteří správně splní všechny podmínky soutěže, kdy každý z nich vyhraje balíček obsahující:

1x hrníček LOVI 360° JUNIOR 250 ml s úchyty z kolekce Follow The Rabbit
2x šidítko silikonové dynamické z kolekce Follow The Rabbit (set)
1x řetízek na šidítko z kolekce Follow The Rabbit
1x taška z kolekce Follow The Rabbit
1x veli-koko-noční set značky Mixit Česká republika

Výherci si formou komentáře mohou vybrat balíček v barvách pro holčičku nebo chlapečka a velikost šidítka (dle věku dítěte).

Každý účastník soutěže může získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži bude soutěžícím započítán pouze první vložený komentář.

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 28.3.2018 do 12:00 hodin pomocí příspěvku na stránce „LOVI – Krmení s láskou“ a zveřejněn na webové stránce www.lovicz.cz. Bude také označen na facebookových stránkách „LOVI – Krmení s láskou“. Následně nás může výherce kontaktovat zprávou. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána během 14 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dnů od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni výherce nárok.

8. Výherci získávají výhry uvedené v bodu 6.

9. Na výhru nevzniká právní nárok.

10. Sdělením osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa a telefonní číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jev rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Šenově dne 25.3 2018

Soutěž probíhá na facebook stránkách https://www.facebook.com/slaskouLOVI/


..