Klinické testy láhve s dynamickým dudlíkem LOVI 

Hodnocení průběhu sání z láhve v porovnání s průběhem sání při kojení
Hodnocení fyziologie krmení: způsob dýchání, polykání, možnosti kombinovat kojení a krmení z láhve a minimalizace vzniku koliky
Výrobek přátelský dítěti
Celkové hodnocení láhve LOVI s dynamickým dudlíkem
Klinické testy láhve LOVI s dynamickým dudlíkem byly provedeny na skupině 607 kojenců ve věku 0-12 měsíců pod dohledem lékařů, dětských sester a porodních asistentek a potvrdily unikátní vlastnosti výrobku:
 • zachování přirozeného rytmu sání

 • správná koordinace sání - polykání - dýchání

 • aktivní práce svalů rtů a jazyka

 • efektivnost sání 

89% 

lékařů nepozorovalo žádné potíže při kombinaci kojení a krmení z láhve LOVI

88% 

lékařů potvrdilo zachování přirozeného rytmu sání

Výsledky testů zpracovala: MUDr. Aleksandra Łada, klinický neurologoped, odborník na poruchy příjmu potravy a rozvoje komunikace malého dítěte / NDT SLT Senior Tutor

Závěry testů:

Krmení láhvi LOVI s dynamickým dudlíkem umožňuje:

 • ochranu sacího reflexu dítěte,

 • podávání odsátého mateřského mléka způsobem, který dítě neodrazuje od sání z prsu,

 • aktivní práci rtů a jazyka v průběhu sání z láhve - dítě musí vynaložit stejné úsilí jako při kojení,

 • intenzivní práci dýchacího systému a stimulaci svalů odpovědných za správný vývoj řeči a skusu dítěte,

 • správné dýchání nosem při krmení a tím minimalizuje riziko vzniku koliky.

 

Klinické testy dynamického šidítka LOVI 

Pozorovali jste po použití dynamického šidítka LOVI jakékoli negativní změny v průběhu kojení? 
Má dítě tendenci kousat do šidítka LOVI? 
Může dítě při použití šidítka LOVI volně dýchat nosem?
Pozorovali jste po použití dynamického šidítka LOVI problémy s polykáním slin?
Doporučili by jste použití šidítka LOVI jiným rodičům?
Jakou známkou by jste ohodnotili šidítko LOVI?

Klinické testy byly provedeny na skupině 150 kojenců ve věku 0-18 měsíců ve specializovaných poradnách (pediatrických, neonatologických) pod dohledem dětských sester a porodních asistentek a potvrdily unikátní vlastnosti výrobku:

 • nenarušuje sací reflex dítěte

 • zabraňuje vzniku reflexu kousání do šidítka

 • zaručuje volné dýchání nosem a polykání slin

 • nenarušuje správný vývoj řeči a skusu*

*) za předpokladu dodržení ortodontických a logopedických doporučení

 

90% 

rodičů a asistentů by doporučilo šidítko LOVI jiným rodičům.

Závěry testů:

Díky dynamické unikátní konstrukci šidítko LOVI:

 • nenarušuje sací reflex dítěte,

 • nemá negativní vliv na průběh kojení,

 • zabraňuje vzniku reflexu kousání do šidítka,

 • zaručuje volné dýchání nosem a polykání slin,

 • nenarušuje správný vývoj řeči a skusu*.

*) za předpokladu dodržení ortodontických a logopedických doporučení

 

Spotřebitelský test láhve s dynamickým dudlíkem LOVI

Pozorujete, že dítě při krmení láhvi LOVI aktivně saje - tzn. že aktivně pracují svaly úst a dítě musí samo nasávat pokrm z láhve? 
Je podle Vašeho názoru možné kombinovat krmení z láhve LOVI s kojením?
Porozovali jste rozdíl mezi dynamickým dudlík LOVI a jinými dudlíky - je velmi elastický a při sání se prodlužuje?
Je podle vašeho názoru dynamický dudlík LOVI svou konstrukcí podobný matčinu prsu a jeho koncovka prodlužující se bradavce?
Doporučili by jste použití šidítka LOVI jiným rodičům?

Láhev LOVI Aktivní sání byla testována čtenáři časopisu „Mamo to ja”. Test byl proveden na základě anonymního dodazníku pod dohledem odborníků časopisu „Mamo to ja”. Testování se zúčastnilo 125 maminek.

99% 

testujících maminek by doporučilo láhev LOVI jiným matkám.

Závěry testu:
 • V průběhu krmení láhvi LOVI dítě aktivně saje (aktivně pracují jeho ústa a dítě samo saje pokrm z láhve).

 • Dynamický dudlík LOVI umožňuje kombinovat kojení s krmením z láhve.

 • Dynamický dudlík je elastický a prodlužuje se při krmení (maminky pozorovaly rozdíl mezi dynamickým dudlíkem LOVI a jinými dudlíky).

 • Dynamický dudlík svou konstrukcí připomíná matčin prs a jeho koncovka se prodlužuje jako matčina bradavka.


..